ei1333
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
323330 2019-03-15 21:54:59 ei1333ei1333 No.798 コレクション C++17(1z) AC 10 ms 2468
Byte
323274 2019-03-15 21:46:25 ei1333ei1333 No.798 コレクション C++17(1z) TLE - 3313
Byte
323250 2019-03-15 21:43:07 ei1333ei1333 No.798 コレクション C++17(1z) TLE - 5473
Byte
323119 2019-03-15 21:28:49 ei1333ei1333 No.797 Noelちゃんとピラミッド C++17(1z) AC 16 ms 2688
Byte
323007 2019-03-15 21:23:36 ei1333ei1333 No.796 well known C++17(1z) AC 8 ms 1717
Byte
322923 2019-03-15 21:20:34 ei1333ei1333 No.795 Restrictions!!!!!!!!!!!!!! C++17(1z) AC 2 ms 1448
Byte
320552 2019-03-02 23:28:34 ei1333ei1333 No.190 Dry Wet Moist C++17(1z) AC 370 ms 803
Byte
320551 2019-03-02 23:25:42 ei1333ei1333 No.190 Dry Wet Moist C++17(1z) WA - 788
Byte
320550 2019-03-02 23:24:42 ei1333ei1333 No.190 Dry Wet Moist C++17(1z) WA - 774
Byte
320549 2019-03-02 23:24:24 ei1333ei1333 No.190 Dry Wet Moist C++17(1z) CE - 777
Byte
320545 2019-03-02 23:17:06 ei1333ei1333 No.519 アイドルユニット C++17(1z) AC 3 ms 24876
Byte
318312 2019-02-22 21:26:53 ei1333ei1333 No.792 真理関数をつくろう C++17(1z) AC 18 ms 859
Byte
318295 2019-02-22 21:25:15 ei1333ei1333 No.792 真理関数をつくろう C++17(1z) WA - 702
Byte
315377 2019-02-08 22:14:43 ei1333ei1333 No.787 Mice and Traitors(ネズミ達と裏切り者) C++17(1z) AC 2 ms 242
Byte
315357 2019-02-08 22:07:12 ei1333ei1333 No.789 範囲の合計 C++17(1z) AC 518 ms 658
Byte
315356 2019-02-08 22:06:45 ei1333ei1333 No.789 範囲の合計 C++17(1z) WA - 654
Byte
315354 2019-02-08 22:06:11 ei1333ei1333 No.789 範囲の合計 C++17(1z) TLE - 612
Byte
315340 2019-02-08 22:02:00 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) WA - 2034
Byte
315328 2019-02-08 21:58:53 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) WA - 2089
Byte
315289 2019-02-08 21:49:05 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) WA - 2221
Byte
315287 2019-02-08 21:48:55 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) CE - 2170
Byte
315260 2019-02-08 21:45:37 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) WA - 2133
Byte
315249 2019-02-08 21:43:57 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) AC 473 ms 2033
Byte
315246 2019-02-08 21:43:15 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) AC 464 ms 2136
Byte
315240 2019-02-08 21:41:50 ei1333ei1333 No.788 トラックの移動 C++17(1z) TLE - 1098
Byte
315160 2019-02-08 21:26:16 ei1333ei1333 No.786 京都大学の過去問 C++17(1z) AC 2 ms 243
Byte
315153 2019-02-08 21:25:30 ei1333ei1333 No.785 色食い虫 C++17(1z) AC 2 ms 332
Byte
315117 2019-02-08 21:21:02 ei1333ei1333 No.784 「,(カンマ)」 C++17(1z) AC 2 ms 316
Byte
315116 2019-02-08 21:21:02 ei1333ei1333 No.784 「,(カンマ)」 C++17(1z) AC 2 ms 316
Byte
314803 2019-02-05 23:38:34 ei1333ei1333 No.137 貯金箱の焦り C++17(1z) AC 236 ms 569
Byte
314802 2019-02-05 23:38:19 ei1333ei1333 No.137 貯金箱の焦り C++17(1z) RE - 569
Byte
314801 2019-02-05 23:37:57 ei1333ei1333 No.137 貯金箱の焦り C++17(1z) WA - 569
Byte
314800 2019-02-05 23:37:40 ei1333ei1333 No.137 貯金箱の焦り C++17(1z) RE - 569
Byte
314792 2019-02-05 23:06:04 ei1333ei1333 No.174 カードゲーム(Hard) C++17(1z) AC 390 ms 1589
Byte
314788 2019-02-05 22:09:15 ei1333ei1333 No.173 カードゲーム(Medium) C++17(1z) AC 2922 ms 1689
Byte
314778 2019-02-05 18:39:03 ei1333ei1333 No.155 生放送とBGM C++17(1z) AC 470 ms 1039
Byte
309658 2019-01-11 21:46:58 ei1333ei1333 No.783 門松計画 C++17(1z) AC 39 ms 938
Byte
309654 2019-01-11 21:45:47 ei1333ei1333 No.783 門松計画 C++17(1z) WA - 937
Byte
309642 2019-01-11 21:42:35 ei1333ei1333 No.783 門松計画 C++17(1z) WA - 841
Byte
309606 2019-01-11 21:36:29 ei1333ei1333 No.782 マイナス進数 C++17(1z) AC 44 ms 433
Byte
309603 2019-01-11 21:35:59 ei1333ei1333 No.782 マイナス進数 C++17(1z) WA - 373
Byte
309587 2019-01-11 21:33:49 ei1333ei1333 No.781 円周上の格子点の数え上げ C++17(1z) AC 139 ms 440
Byte
309585 2019-01-11 21:33:24 ei1333ei1333 No.781 円周上の格子点の数え上げ C++17(1z) WA - 440
Byte
309495 2019-01-11 21:23:33 ei1333ei1333 No.780 オフ会 C++17(1z) AC 2 ms 207
Byte
309487 2019-01-11 21:23:03 ei1333ei1333 No.780 オフ会 C++17(1z) WA - 207
Byte
309472 2019-01-11 21:21:49 ei1333ei1333 No.779 Heisei C++17(1z) AC 2 ms 292
Byte
309470 2019-01-11 21:21:29 ei1333ei1333 No.779 Heisei C++17(1z) WA - 292
Byte
308531 2019-01-05 23:41:56 ei1333ei1333 No.502 階乗を計算するだけ C++17(1z) AC 55 ms 1464
Byte
308530 2019-01-05 23:41:01 ei1333ei1333 No.502 階乗を計算するだけ C++17(1z) WA - 1481
Byte
308529 2019-01-05 23:40:26 ei1333ei1333 No.502 階乗を計算するだけ C++17(1z) WA - 1489
Byte
検索
結果
言語