nari11111
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
25670 2015-05-09 00:29:07 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 WA - 532
Byte
25660 2015-05-09 00:22:17 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 WA - 581
Byte
25657 2015-05-09 00:18:29 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 WA - 556
Byte
25646 2015-05-09 00:11:24 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 WA - 468
Byte
25645 2015-05-09 00:11:03 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 WA - 501
Byte
25528 2015-05-08 23:29:34 nari11111nari11111 No.204 ゴールデン・ウィーク(2) Python2 RE - 462
Byte
25350 2015-05-08 22:53:57 nari11111nari11111 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python2 AC 13 ms 158
Byte
25345 2015-05-08 22:53:03 nari11111nari11111 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python2 WA - 143
Byte
10404 2015-01-29 23:39:06 nari11111nari11111 No.138 化石のバージョン C90 AC 1 ms 453
Byte
4497 2014-12-03 00:08:31 nari11111nari11111 No.84 悪の算盤 Python2 AC 11 ms 199
Byte
4495 2014-12-03 00:07:55 nari11111nari11111 No.84 悪の算盤 Python2 WA - 147
Byte
4492 2014-12-03 00:06:27 nari11111nari11111 No.84 悪の算盤 Python2 WA - 99
Byte
4484 2014-12-03 00:04:20 nari11111nari11111 No.84 悪の算盤 Python2 WA - 59
Byte
4481 2014-12-03 00:04:07 nari11111nari11111 No.84 悪の算盤 Python2 WA - 61
Byte
4447 2014-12-02 23:52:31 nari11111nari11111 No.83 最大マッチング Python2 AC 13 ms 96
Byte
4422 2014-12-02 23:41:54 nari11111nari11111 No.82 市松模様 Python2 AC 13 ms 457
Byte
4415 2014-12-02 23:38:06 nari11111nari11111 No.82 市松模様 Python2 WA - 421
Byte
4133 2014-11-28 00:58:24 nari11111nari11111 No.81 すべて足すだけの簡単なお仕事です。 Python2 WA
(最新)
--
AC
- 219
Byte
4128 2014-11-28 00:52:01 nari11111nari11111 No.81 すべて足すだけの簡単なお仕事です。 Python2 RE - 723
Byte
4125 2014-11-28 00:50:59 nari11111nari11111 No.81 すべて足すだけの簡単なお仕事です。 Python2 WA - 719
Byte
4084 2014-11-27 23:56:56 nari11111nari11111 No.80 四角形を描こう Python2 AC 12 ms 149
Byte
4077 2014-11-27 23:50:51 nari11111nari11111 No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ Python2 AC 57 ms 226
Byte
3809 2014-11-26 00:28:58 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 AC 12 ms 952
Byte
3802 2014-11-26 00:22:54 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 1299
Byte
3796 2014-11-26 00:19:47 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 1299
Byte
3780 2014-11-26 00:12:56 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 853
Byte
3777 2014-11-26 00:12:19 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 854
Byte
3774 2014-11-26 00:11:03 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 846
Byte
3772 2014-11-26 00:09:53 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 846
Byte
3770 2014-11-26 00:09:25 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 850
Byte
3768 2014-11-26 00:08:12 nari11111nari11111 No.77 レンガのピラミッド Python2 WA - 846
Byte
2974 2014-11-18 23:51:45 nari11111nari11111 No.72 そろばん Med Python2 AC 12 ms 69
Byte
2955 2014-11-18 23:43:33 nari11111nari11111 No.71 そろばん Python2 AC 381 ms 163
Byte
2739 2014-11-17 00:17:23 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 373
Byte
2738 2014-11-17 00:16:45 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 372
Byte
2735 2014-11-17 00:14:45 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 371
Byte
2734 2014-11-17 00:14:25 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 369
Byte
2732 2014-11-17 00:12:42 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 371
Byte
2731 2014-11-17 00:11:56 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 370
Byte
2726 2014-11-17 00:06:07 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 372
Byte
2725 2014-11-17 00:06:04 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 372
Byte
2721 2014-11-17 00:02:18 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 374
Byte
2720 2014-11-17 00:01:25 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 388
Byte
2719 2014-11-17 00:00:30 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 392
Byte
2708 2014-11-16 23:51:15 nari11111nari11111 No.9002 FizzBuzz(テスト用) Python2 AC 12 ms 179
Byte
2703 2014-11-16 23:49:27 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 308
Byte
2688 2014-11-16 23:38:15 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 382
Byte
2681 2014-11-16 23:35:31 nari11111nari11111 No.67 よくある棒を切る問題 (1) Python2 WA - 300
Byte
2665 2014-11-16 23:19:00 nari11111nari11111 No.9000 Hello World! (テスト用) Python2 AC 13 ms 20
Byte
2663 2014-11-16 23:18:41 nari11111nari11111 No.9000 Hello World! (テスト用) Python2 CE - 12
Byte
検索
結果
言語