yuusti
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
7353 2014-12-25 22:05:33 yuustiyuusti No.3000 enuemu暗号 C++11 WA - 1,193 bytes
5757 2014-12-09 23:39:06 yuustiyuusti No.99 ジャンピング駒 C++11 AC 14 ms 1,088 bytes
5751 2014-12-09 23:36:48 yuustiyuusti No.98 円を描こう C++11 AC 2 ms 1,017 bytes
5741 2014-12-09 23:33:37 yuustiyuusti No.98 円を描こう C++11 WA - 1,062 bytes
5615 2014-12-09 02:20:53 yuustiyuusti No.97 最大の値を求めるくえり C++11 AC 206 ms 2,216 bytes
5614 2014-12-09 02:19:40 yuustiyuusti No.97 最大の値を求めるくえり C++11 WA - 2,201 bytes
5613 2014-12-09 01:43:12 yuustiyuusti No.95 Alice and Graph C++11 AC 1801 ms 2,060 bytes
5612 2014-12-09 01:42:03 yuustiyuusti No.95 Alice and Graph C++11 RE - 2,035 bytes
5606 2014-12-08 23:43:22 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 AC 379 ms 3,917 bytes
5605 2014-12-08 23:43:17 yuustiyuusti No.94 圏外です。(EASY) C++11 AC 4 ms 3,917 bytes
5604 2014-12-08 23:42:55 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 3,955 bytes
5603 2014-12-08 23:42:50 yuustiyuusti No.94 圏外です。(EASY) C++11 WA - 3,955 bytes
5602 2014-12-08 23:37:26 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 3,911 bytes
5601 2014-12-08 23:36:35 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 3,908 bytes
5600 2014-12-08 23:35:31 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 3,907 bytes
5599 2014-12-08 23:34:14 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 4,370 bytes
5597 2014-12-08 23:33:48 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 4,369 bytes
5594 2014-12-08 23:26:47 yuustiyuusti No.94 圏外です。(EASY) C++11 WA - 4,356 bytes
5593 2014-12-08 23:25:10 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 4,356 bytes
5592 2014-12-08 23:19:33 yuustiyuusti No.94 圏外です。(EASY) C++11 WA - 4,197 bytes
5590 2014-12-08 22:58:22 yuustiyuusti No.96 圏外です。 C++11 WA - 4,316 bytes
5588 2014-12-08 22:28:19 yuustiyuusti No.92 逃走経路 C++11 AC 9 ms 1,512 bytes
5587 2014-12-08 22:20:41 yuustiyuusti No.91 赤、緑、青の石 C++11 AC 37 ms 1,224 bytes
5586 2014-12-08 22:13:27 yuustiyuusti No.90 品物の並び替え C++11 AC 38 ms 1,249 bytes
5585 2014-12-08 22:07:06 yuustiyuusti No.89 どんどんドーナツどーんといこう! C++11 AC 2 ms 1,068 bytes
5584 2014-12-08 22:02:56 yuustiyuusti No.88 次はどっちだ C++11 AC 2 ms 1,057 bytes
5578 2014-12-08 21:34:27 yuustiyuusti No.31 悪のミックスジュース C++11 AC 11 ms 1,458 bytes
5574 2014-12-08 21:02:09 yuustiyuusti No.30 たこやき工場 C++11 AC 3 ms 1,661 bytes
5471 2014-12-07 23:21:33 yuustiyuusti No.29 パワーアップ C++11 AC 2 ms 1,137 bytes
4985 2014-12-07 02:55:30 yuustiyuusti No.28 末尾最適化 C++11 AC 335 ms 1,944 bytes
4984 2014-12-07 02:37:23 yuustiyuusti No.27 板の準備 C++11 AC 3 ms 1,570 bytes
4982 2014-12-07 02:30:43 yuustiyuusti No.26 シャッフルゲーム C++11 AC 2 ms 1,254 bytes
4978 2014-12-07 02:25:14 yuustiyuusti No.25 有限小数 C++11 AC 2 ms 1,669 bytes
4976 2014-12-07 02:14:44 yuustiyuusti No.25 有限小数 C++11 TLE - 1,560 bytes
4971 2014-12-07 01:52:39 yuustiyuusti No.24 数当てゲーム C++11 AC 2 ms 1,415 bytes
4896 2014-12-06 03:47:46 yuustiyuusti No.23 技の選択 C++11 AC 2 ms 1,278 bytes
4895 2014-12-06 03:42:38 yuustiyuusti No.22 括弧の対応 C++11 AC 2 ms 1,168 bytes
4894 2014-12-06 03:39:23 yuustiyuusti No.21 平均の差 C++11 AC 2 ms 1,032 bytes
4893 2014-12-06 03:31:29 yuustiyuusti No.20 砂漠のオアシス C++11 AC 20 ms 1,999 bytes
4892 2014-12-06 03:13:04 yuustiyuusti No.19 ステージの選択 C++11 AC 4 ms 1,918 bytes
4891 2014-12-06 02:43:42 yuustiyuusti No.18 うーさー暗号 C++11 AC 2 ms 1,092 bytes
4890 2014-12-06 02:40:36 yuustiyuusti No.17 2つの地点に泊まりたい C++11 WA
(最新)
--
AC
- 1,432 bytes
4889 2014-12-06 02:35:45 yuustiyuusti No.16 累乗の加算 C++11 AC 2 ms 1,186 bytes
4888 2014-12-06 01:25:03 yuustiyuusti No.15 カタログショッピング C++11 AC 39 ms 1,889 bytes
4869 2014-12-05 18:50:16 yuustiyuusti No.14 最小公倍数ソート C++11 AC 4651 ms 1,403 bytes
4868 2014-12-05 18:44:30 yuustiyuusti No.14 最小公倍数ソート C++11 AC 4730 ms 1,379 bytes
4866 2014-12-05 18:35:00 yuustiyuusti No.13 囲みたい! C++11 AC 3 ms 1,571 bytes
4846 2014-12-05 03:42:36 yuustiyuusti No.12 限定された素数 C++11 WA
(最新)
--
AC
- 1,736 bytes
4845 2014-12-05 03:27:06 yuustiyuusti No.11 カードマッチ C++11 AC 2 ms 1,113 bytes
4844 2014-12-05 03:16:22 yuustiyuusti No.10 +か×か C++11 AC 635 ms 1,682 bytes
検索
結果
言語