nsd_fb
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
22720 2015-04-27 00:42:21 nsd_fbnsd_fb No.196 典型DP (1) C++11 AC 25 ms 1,766 bytes
17196 2015-03-27 00:59:01 nsd_fbnsd_fb No.174 カードゲーム(Hard) C++11 AC 417 ms 1,934 bytes
17191 2015-03-27 00:55:09 nsd_fbnsd_fb No.174 カードゲーム(Hard) C++11 AC 1868 ms 1,853 bytes
17187 2015-03-27 00:52:06 nsd_fbnsd_fb No.174 カードゲーム(Hard) C++11 TLE
(最新)
--
AC
- 1,859 bytes
17156 2015-03-27 00:18:25 nsd_fbnsd_fb No.173 カードゲーム(Medium) C++11 AC 2802 ms 2,046 bytes
13427 2015-02-20 13:55:16 nsd_fbnsd_fb No.24 数当てゲーム Python2 AC 11 ms 354 bytes
13426 2015-02-20 13:42:58 nsd_fbnsd_fb No.23 技の選択 Python2 AC 27 ms 463 bytes
13425 2015-02-20 13:39:04 nsd_fbnsd_fb No.23 技の選択 Python2 RE - 421 bytes
13424 2015-02-20 13:29:47 nsd_fbnsd_fb No.22 括弧の対応 Python2 AC 14 ms 269 bytes
13423 2015-02-20 13:29:33 nsd_fbnsd_fb No.22 括弧の対応 Python2 RE - 1,042 bytes
13422 2015-02-20 13:22:52 nsd_fbnsd_fb No.21 平均の差 Python2 AC 11 ms 79 bytes
13421 2015-02-20 13:10:24 nsd_fbnsd_fb No.20 砂漠のオアシス Python2 AC 228 ms 1,042 bytes
13414 2015-02-20 12:36:34 nsd_fbnsd_fb No.19 ステージの選択 C++11 AC 2 ms 2,897 bytes
13408 2015-02-20 11:57:51 nsd_fbnsd_fb No.18 うーさー暗号 Python2 AC 11 ms 159 bytes
13407 2015-02-20 11:45:59 nsd_fbnsd_fb No.17 2つの地点に泊まりたい Python2 AC 75 ms 557 bytes
13406 2015-02-20 11:33:28 nsd_fbnsd_fb No.16 累乗の加算 Python2 AC 12 ms 124 bytes
13405 2015-02-20 11:24:27 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング C++11 AC 467 ms 1,163 bytes
13404 2015-02-20 11:22:15 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング Python2 AC 277 ms 742 bytes
13403 2015-02-20 11:19:02 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング Python2 AC 267 ms 801 bytes
13402 2015-02-20 11:16:47 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング Python2 AC 461 ms 834 bytes
13401 2015-02-20 11:14:09 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング Python2 WA - 826 bytes
13397 2015-02-20 09:49:13 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング PyPy2 TLE - 612 bytes
13396 2015-02-20 09:35:56 nsd_fbnsd_fb No.15 カタログショッピング Python2 TLE - 527 bytes
13395 2015-02-20 09:18:46 nsd_fbnsd_fb No.14 最小公倍数ソート Python2 AC 466 ms 1,030 bytes
13355 2015-02-19 07:50:26 nsd_fbnsd_fb No.13 囲みたい! Python2 AC 31 ms 1,080 bytes
13354 2015-02-19 07:19:59 nsd_fbnsd_fb No.12 限定された素数 PyPy2 AC 642 ms 1,079 bytes
13353 2015-02-19 07:17:54 nsd_fbnsd_fb No.12 限定された素数 Python2 AC 3020 ms 1,079 bytes
13352 2015-02-19 06:56:41 nsd_fbnsd_fb No.11 カードマッチ Python2 AC 12 ms 381 bytes
13351 2015-02-19 06:31:49 nsd_fbnsd_fb No.10 +か×か Python2 AC 2385 ms 788 bytes
13349 2015-02-19 04:59:07 nsd_fbnsd_fb No.9 モンスターのレベル上げ PyPy2 AC 1157 ms 532 bytes
13348 2015-02-19 04:56:48 nsd_fbnsd_fb No.9 モンスターのレベル上げ Python2 TLE
(最新)
--
AC
- 531 bytes
13347 2015-02-19 04:55:21 nsd_fbnsd_fb No.9 モンスターのレベル上げ Python2 WA - 549 bytes
13346 2015-02-19 04:37:42 nsd_fbnsd_fb No.8 N言っちゃダメゲーム Python2 AC 12 ms 169 bytes
13345 2015-02-19 04:27:55 nsd_fbnsd_fb No.7 プライムナンバーゲーム Python2 AC 266 ms 514 bytes
13344 2015-02-19 04:21:11 nsd_fbnsd_fb No.7 プライムナンバーゲーム Python2 RE - 744 bytes
13343 2015-02-19 04:08:22 nsd_fbnsd_fb No.6 使いものにならないハッシュ Python2 AC 130 ms 744 bytes
13342 2015-02-19 03:55:12 nsd_fbnsd_fb No.5 数字のブロック Python2 AC 19 ms 164 bytes
13341 2015-02-19 03:50:50 nsd_fbnsd_fb No.4 おもりと天秤 Python2 AC 90 ms 338 bytes
13340 2015-02-19 03:44:51 nsd_fbnsd_fb No.3 ビットすごろく Python2 AC 24 ms 365 bytes
13338 2015-02-19 03:35:15 nsd_fbnsd_fb No.2 素因数ゲーム Python2 AC 12 ms 738 bytes
13337 2015-02-19 03:27:20 nsd_fbnsd_fb No.2 素因数ゲーム Python2 WA - 783 bytes
13336 2015-02-19 03:20:57 nsd_fbnsd_fb No.2 素因数ゲーム Python2 WA - 632 bytes
13334 2015-02-19 03:09:38 nsd_fbnsd_fb No.1 道のショートカット Python2 AC 187 ms 643 bytes
検索
結果
言語