tarotaro789
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
164909 2017-04-08 03:20:09 tarotaro789tarotaro789 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python3 AC 17 ms 180 bytes
164907 2017-04-08 03:13:47 tarotaro789tarotaro789 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python3 WA - 168 bytes
164906 2017-04-08 03:13:47 tarotaro789tarotaro789 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python3 WA - 168 bytes
164903 2017-04-08 03:09:31 tarotaro789tarotaro789 No.203 ゴールデン・ウィーク(1) Python3 WA - 177 bytes
164851 2017-04-08 00:43:57 tarotaro789tarotaro789 No.405 ローマ数字の腕時計 Python3 AC 17 ms 144 bytes
163660 2017-04-05 11:56:21 tarotaro789tarotaro789 No.218 経験値1.5倍 Python3 AC 15 ms 212 bytes
163659 2017-04-05 11:54:55 tarotaro789tarotaro789 No.218 経験値1.5倍 Python3 WA - 231 bytes
163658 2017-04-05 11:52:20 tarotaro789tarotaro789 No.218 経験値1.5倍 Python3 WA - 212 bytes
163657 2017-04-05 11:48:46 tarotaro789tarotaro789 No.218 経験値1.5倍 Python3 WA - 206 bytes
163650 2017-04-05 10:18:31 tarotaro789tarotaro789 No.406 鴨等間隔の法則 Python3 AC 115 ms 236 bytes
163478 2017-04-04 11:37:40 tarotaro789tarotaro789 No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 Python3 AC 17 ms 181 bytes
163477 2017-04-04 11:37:05 tarotaro789tarotaro789 No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 Python3 WA - 181 bytes
163476 2017-04-04 11:27:05 tarotaro789tarotaro789 No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 Python3 TLE - 137 bytes
163471 2017-04-04 10:52:53 tarotaro789tarotaro789 No.207 世界のなんとか Python3 AC 18 ms 247 bytes
163470 2017-04-04 10:45:42 tarotaro789tarotaro789 No.207 世界のなんとか Python3 WA - 185 bytes
163362 2017-04-03 08:31:22 tarotaro789tarotaro789 No.99 ジャンピング駒 Python3 WA - 51 bytes
163269 2017-04-02 21:42:56 tarotaro789tarotaro789 No.349 干支の置き物 Python3 AC 16 ms 256 bytes
163268 2017-04-02 21:41:48 tarotaro789tarotaro789 No.349 干支の置き物 Python3 RE - 258 bytes
163267 2017-04-02 21:38:47 tarotaro789tarotaro789 No.349 干支の置き物 Python3 AC 16 ms 243 bytes
163227 2017-04-02 14:21:10 tarotaro789tarotaro789 No.441 和か積 Python3 AC 16 ms 125 bytes
163105 2017-04-01 21:01:34 tarotaro789tarotaro789 No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) Python3 AC 16 ms 233 bytes
163102 2017-04-01 20:53:03 tarotaro789tarotaro789 No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) Python3 AC 16 ms 323 bytes
163101 2017-04-01 20:51:18 tarotaro789tarotaro789 No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) Python3 WA - 322 bytes
162979 2017-04-01 05:29:02 tarotaro789tarotaro789 No.207 世界のなんとか Python3 WA - 236 bytes
162976 2017-04-01 05:19:07 tarotaro789tarotaro789 No.207 世界のなんとか Python3 WA - 178 bytes
160734 2017-03-31 01:22:56 tarotaro789tarotaro789 No.135 とりあえず1次元の問題 Python3 AC 126 ms 262 bytes
160733 2017-03-31 01:20:18 tarotaro789tarotaro789 No.135 とりあえず1次元の問題 Python3 RE - 225 bytes
160732 2017-03-31 01:12:32 tarotaro789tarotaro789 No.135 とりあえず1次元の問題 Python3 WA - 251 bytes
160546 2017-03-30 13:51:46 tarotaro789tarotaro789 No.494 yukicoder Python3 AC 16 ms 93 bytes
160527 2017-03-30 01:35:19 tarotaro789tarotaro789 No.383 レーティング Python3 AC 17 ms 91 bytes
160451 2017-03-29 13:43:27 tarotaro789tarotaro789 No.216 FAC Python3 AC 16 ms 236 bytes
160225 2017-03-27 22:15:27 tarotaro789tarotaro789 No.495 (^^*) Easy Python3 AC 16 ms 100 bytes
159820 2017-03-26 09:42:13 tarotaro789tarotaro789 No.292 芸名 Python3 WA - 160 bytes
158988 2017-03-23 20:31:58 tarotaro789tarotaro789 No.104 国道 Python3 AC 17 ms 129 bytes
158958 2017-03-23 13:58:00 tarotaro789tarotaro789 No.427 テレビ Python3 AC 17 ms 79 bytes
158831 2017-03-22 17:02:52 tarotaro789tarotaro789 No.26 シャッフルゲーム Python3 WA - 154 bytes
158786 2017-03-22 09:22:56 tarotaro789tarotaro789 No.373 かけ算と割った余り Python3 AC 17 ms 48 bytes
158600 2017-03-20 23:50:16 tarotaro789tarotaro789 No.88 次はどっちだ Python3 AC 16 ms 324 bytes
158599 2017-03-20 23:46:58 tarotaro789tarotaro789 No.88 次はどっちだ Python3 WA - 327 bytes
158421 2017-03-19 02:13:43 tarotaro789tarotaro789 No.400 鏡 Python3 AC 16 ms 153 bytes
158420 2017-03-19 02:10:07 tarotaro789tarotaro789 No.400 鏡 Python3 WA - 155 bytes
158283 2017-03-18 04:48:15 tarotaro789tarotaro789 No.82 市松模様 Python3 AC 16 ms 206 bytes
158256 2017-03-18 00:35:20 tarotaro789tarotaro789 No.35 タイパー高橋 Python3 AC 19 ms 260 bytes
158170 2017-03-17 11:44:11 tarotaro789tarotaro789 No.57 ミリオンダイス Python3 AC 16 ms 83 bytes
158099 2017-03-16 22:25:53 tarotaro789tarotaro789 No.182 新規性の虜 Python3 WA
(最新)
--
AC
- 286 bytes
158098 2017-03-16 22:24:07 tarotaro789tarotaro789 No.182 新規性の虜 Python3 WA - 266 bytes
158057 2017-03-16 18:39:09 tarotaro789tarotaro789 No.476 正しくない平均 Python3 AC 15 ms 127 bytes
158023 2017-03-16 16:45:28 tarotaro789tarotaro789 No.480 合計 Python3 AC 16 ms 64 bytes
157815 2017-03-14 17:07:03 tarotaro789tarotaro789 No.485 方程式のお勉強 Python3 AC 17 ms 97 bytes
157803 2017-03-14 15:29:31 tarotaro789tarotaro789 No.486 3 Straight Win(3連勝) Python3 AC 16 ms 204 bytes
検索
結果
言語