matsu7874
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
537553 2020-08-22 14:53:22 matsu7874matsu7874 No.1188 レベルX門松列 Python3 WA - 624
Byte
537452 2020-08-22 14:39:42 matsu7874matsu7874 No.1187 皇帝ペンギン Python3 AC 28 ms 391
Byte
537190 2020-08-22 14:05:44 matsu7874matsu7874 No.1185 完全な3の倍数 Python3 AC 16 ms 1146
Byte
537037 2020-08-22 13:48:44 matsu7874matsu7874 No.1185 完全な3の倍数 Python3 WA - 675
Byte
536801 2020-08-22 13:27:54 matsu7874matsu7874 No.1184 Hà Nội Python3 AC 15 ms 101
Byte
536768 2020-08-22 13:26:13 matsu7874matsu7874 No.1184 Hà Nội Python3 TLE - 91
Byte
536723 2020-08-22 13:23:33 matsu7874matsu7874 No.1183 コイン遊び Python3 AC 835 ms 296
Byte
536649 2020-08-22 13:18:10 matsu7874matsu7874 No.1182 Welcome Python3 AC 13 ms 14
Byte
392638 2019-10-24 20:41:49 matsu7874matsu7874 No.795 Restrictions!!!!!!!!!!!!!! Text AC 1 ms 4
Byte
366702 2019-08-09 21:28:35 matsu7874matsu7874 No.858 わり算 Python3 WA
(最新)
--
AC
- 149
Byte
366696 2019-08-09 21:28:06 matsu7874matsu7874 No.858 わり算 Python3 WA - 149
Byte
366648 2019-08-09 21:24:57 matsu7874matsu7874 No.858 わり算 Python3 WA - 64
Byte
366587 2019-08-09 21:22:06 matsu7874matsu7874 No.857 素振り Python3 AC 17 ms 103
Byte
366310 2019-08-08 20:47:52 matsu7874matsu7874 No.859 路線A、路線B、路線C Python3 AC 106 ms 2168
Byte
366309 2019-08-08 20:37:12 matsu7874matsu7874 No.859 路線A、路線B、路線C Python3 WA - 2026
Byte
366308 2019-08-08 20:33:50 matsu7874matsu7874 No.859 路線A、路線B、路線C Python3 AC 91 ms 2069
Byte
315157 2019-02-08 21:26:08 matsu7874matsu7874 No.786 京都大学の過去問 Python3 WA - 196
Byte
315125 2019-02-08 21:22:24 matsu7874matsu7874 No.784 「,(カンマ)」 Python3 AC 17 ms 40
Byte
306608 2018-12-26 00:52:40 matsu7874matsu7874 No.750 Frac #1 Python3 AC 18 ms 158
Byte
306606 2018-12-26 00:51:14 matsu7874matsu7874 No.750 Frac #1 Python3 RE - 159
Byte
306600 2018-12-26 00:32:57 matsu7874matsu7874 No.773 コンテスト Python3 AC 17 ms 106
Byte
306599 2018-12-26 00:32:29 matsu7874matsu7874 No.773 コンテスト Python3 WA - 107
Byte
304567 2018-12-17 01:32:48 matsu7874matsu7874 No.199 星を描こう Python3 AC 16 ms 1223
Byte
302446 2018-12-07 20:54:25 matsu7874matsu7874 No.761 平均値ゲーム Python3 AC 315 ms 567
Byte
302444 2018-12-07 20:48:22 matsu7874matsu7874 No.761 平均値ゲーム Python3 AC 291 ms 450
Byte
302442 2018-12-07 20:39:47 matsu7874matsu7874 No.761 平均値ゲーム Python3 WA - 463
Byte
302154 2018-12-07 00:15:24 matsu7874matsu7874 No.756 チャンパーノウン定数 (1) Python3 AC 17 ms 75
Byte
301943 2018-12-06 09:29:28 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! Rust AC 209 ms 3416
Byte
301906 2018-12-06 02:50:33 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! PyPy3 AC 1273 ms 1675
Byte
301902 2018-12-06 02:37:58 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! PyPy3 AC 1356 ms 1613
Byte
301901 2018-12-06 02:36:47 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! PyPy3 TLE - 1281
Byte
301890 2018-12-06 01:36:49 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! PyPy3 AC 1441 ms 1613
Byte
301889 2018-12-06 01:35:17 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! PyPy3 AC 1625 ms 1613
Byte
300880 2018-12-02 17:00:10 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! Python3 RE
(最新)
--
AC
- 1459
Byte
300879 2018-12-02 16:58:46 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! Python3 WA - 1463
Byte
300876 2018-12-02 16:53:25 matsu7874matsu7874 No.759 悪くない忘年会にしような! Python3 TLE
(最新)
--
AC
- 1281
Byte
300656 2018-12-02 00:10:21 matsu7874matsu7874 No.754 畳み込みの和 Python3 AC 431 ms 237
Byte
300612 2018-12-01 21:00:37 matsu7874matsu7874 No.758 VVVVV Python3 WA - 1180
Byte
300611 2018-12-01 20:57:09 matsu7874matsu7874 No.758 VVVVV Python3 AC 549 ms 1185
Byte
300609 2018-12-01 20:44:34 matsu7874matsu7874 No.758 VVVVV Python3 TLE - 706
Byte
300468 2018-12-01 04:35:52 matsu7874matsu7874 No.5003 物理好きクリッカー Python3 AC 6886 ms 6985
Byte
300459 2018-12-01 04:26:24 matsu7874matsu7874 No.5003 物理好きクリッカー Python3 AC 6156 ms 6876
Byte
300442 2018-12-01 03:59:42 matsu7874matsu7874 No.5003 物理好きクリッカー Python3 AC 7289 ms 6392
Byte
300372 2018-12-01 00:53:17 matsu7874matsu7874 No.5003 物理好きクリッカー Python3 AC 605 ms 261
Byte
300039 2018-11-28 02:19:00 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 AC 407 ms 911
Byte
300038 2018-11-28 02:18:01 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 WA - 911
Byte
300037 2018-11-28 01:59:31 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 AC 1101 ms 800
Byte
300036 2018-11-28 01:52:01 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 WA - 717
Byte
300035 2018-11-28 01:47:28 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 AC 641 ms 730
Byte
300034 2018-11-28 01:45:07 matsu7874matsu7874 No.762 PDCAパス Python3 RE - 728
Byte
検索
結果
言語