ntuda
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
721322 2021-12-02 20:12:57 ntudantuda No.807 umg tours PyPy3 TLE - 1229
Byte
721124 2021-12-01 22:59:42 ntudantuda No.807 umg tours PyPy3 WA - 1516
Byte
721123 2021-12-01 22:57:57 ntudantuda No.807 umg tours PyPy3 WA - 1530
Byte
720342 2021-11-27 12:16:41 ntudantuda No.1310 量子アニーリング PyPy3 AC 358 ms 306
Byte
719477 2021-11-24 23:38:39 ntudantuda No.1312 Snake Eyes PyPy3 WA - 649
Byte
719282 2021-11-23 18:47:20 ntudantuda No.1177 余りは? PyPy3 AC 362 ms 135
Byte
717531 2021-11-19 20:49:07 ntudantuda No.1693 Invasion PyPy3 AC 242 ms 776
Byte
717530 2021-11-19 20:48:09 ntudantuda No.1693 Invasion PyPy3 AC 264 ms 788
Byte
717517 2021-11-19 19:48:47 ntudantuda No.1693 Invasion PyPy3 TLE - 746
Byte
716157 2021-11-13 13:59:08 ntudantuda No.320 眠れない夜に PyPy3 AC 77 ms 332
Byte
716151 2021-11-13 13:45:00 ntudantuda No.320 眠れない夜に PyPy3 WA - 334
Byte
714467 2021-11-10 23:00:39 ntudantuda No.972 選び方のスコア PyPy3 AC 353 ms 683
Byte
714466 2021-11-10 22:59:36 ntudantuda No.972 選び方のスコア PyPy3 MLE - 766
Byte
714461 2021-11-10 22:05:19 ntudantuda No.972 選び方のスコア PyPy3 WA - 1191
Byte
714459 2021-11-10 22:02:13 ntudantuda No.972 選び方のスコア PyPy3 RE - 1206
Byte
714343 2021-11-09 22:43:22 ntudantuda No.972 選び方のスコア PyPy3 WA - 258
Byte
714323 2021-11-09 22:00:58 ntudantuda No.1244 Black Segment PyPy3 AC 391 ms 699
Byte
714321 2021-11-09 21:55:09 ntudantuda No.1244 Black Segment PyPy3 RE - 681
Byte
714313 2021-11-09 20:44:27 ntudantuda No.1017 Reiwa Sequence PyPy3 AC 472 ms 962
Byte
713997 2021-11-07 12:28:15 ntudantuda No.801 エレベーター PyPy3 AC 511 ms 590
Byte
711899 2021-10-30 14:01:06 ntudantuda No.801 エレベーター Python3 WA - 1164
Byte
707789 2021-10-16 11:22:55 ntudantuda No.1300 Sum of Inversions PyPy3 AC 907 ms 1356
Byte
707787 2021-10-16 11:15:45 ntudantuda No.1300 Sum of Inversions PyPy3 WA - 1015
Byte
707151 2021-10-14 20:37:06 ntudantuda No.269 見栄っ張りの募金活動 PyPy3 TLE - 532
Byte
706502 2021-10-09 12:27:52 ntudantuda No.1054 Union add query Python3 TLE - 1014
Byte
706501 2021-10-09 12:26:55 ntudantuda No.1054 Union add query PyPy3 AC 1085 ms 1015
Byte
705957 2021-10-08 22:52:00 ntudantuda No.1233 割り切れない気持ち PyPy3 AC 179 ms 479
Byte
705807 2021-10-08 22:35:54 ntudantuda No.1233 割り切れない気持ち PyPy3 WA - 478
Byte
705695 2021-10-08 22:26:16 ntudantuda No.1233 割り切れない気持ち PyPy3 WA - 476
Byte
705058 2021-10-08 21:34:59 ntudantuda No.1233 割り切れない気持ち PyPy3 WA - 404
Byte
704670 2021-10-05 21:39:46 ntudantuda No.1059 素敵な集合 PyPy3 AC 141 ms 1398
Byte
704198 2021-10-02 00:21:33 ntudantuda No.1170 Never Want to Walk PyPy3 AC 278 ms 1532
Byte
704148 2021-10-01 23:40:43 ntudantuda No.1170 Never Want to Walk PyPy3 TLE - 1522
Byte
704145 2021-10-01 23:39:59 ntudantuda No.1170 Never Want to Walk PyPy3 WA - 1507
Byte
704123 2021-10-01 23:22:36 ntudantuda No.1170 Never Want to Walk Python3 TLE - 1496
Byte
704119 2021-10-01 23:21:13 ntudantuda No.1170 Never Want to Walk PyPy3 TLE - 1496
Byte
700971 2021-09-18 13:43:00 ntudantuda No.1049 Zero (Exhaust) PyPy3 AC 92 ms 215
Byte
700034 2021-09-16 23:28:42 ntudantuda No.1243 約数加算 PyPy3 AC 107 ms 417
Byte
700012 2021-09-16 22:17:54 ntudantuda No.1243 約数加算 PyPy3 TLE - 692
Byte
699986 2021-09-16 20:37:19 ntudantuda No.1219 Mancala Combo PyPy3 AC 138 ms 234
Byte
699624 2021-09-14 22:07:43 ntudantuda No.1219 Mancala Combo PyPy3 WA - 750
Byte
699445 2021-09-13 21:57:16 ntudantuda No.807 umg tours PyPy3 TLE - 798
Byte
699251 2021-09-12 22:32:09 ntudantuda No.1286 Stone Skipping PyPy3 AC 92 ms 508
Byte
699127 2021-09-12 14:03:14 ntudantuda No.1083 余りの余り PyPy3 AC 145 ms 248
Byte
697191 2021-09-08 22:04:47 ntudantuda No.1557 Binary Variable PyPy3 AC 500 ms 302
Byte
697113 2021-09-08 12:06:28 ntudantuda No.1557 Binary Variable PyPy3 WA - 192
Byte
697030 2021-09-07 22:39:04 ntudantuda No.1569 Nixoracci's Number PyPy3 AC 80 ms 147
Byte
697027 2021-09-07 22:14:21 ntudantuda No.1576 織姫と彦星 PyPy3 AC 89 ms 695
Byte
696993 2021-09-07 12:22:04 ntudantuda No.1580 I like Logarithm! PyPy3 AC 110 ms 243
Byte
696907 2021-09-06 22:03:35 ntudantuda No.1580 I like Logarithm! PyPy3 AC 281 ms 393
Byte
検索
結果
言語