htkb
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
348613 2019-05-24 22:21:18 htkbhtkb No.832 麻雀修行中 Python3 AC 42 ms 794 bytes
348394 2019-05-24 21:20:59 htkbhtkb No.830 日本人の9割は90% Python3 AC 32 ms 22 bytes
348370 2019-05-24 21:20:33 htkbhtkb No.830 日本人の9割は90% Python3 WA - 18 bytes
331241 2019-04-01 20:55:52 htkbhtkb No.664 超能力者Aと株価予測 Python3 AC 307 ms 533 bytes
330899 2019-03-31 22:43:58 htkbhtkb No.710 チーム戦 Python3 AC 1266 ms 377 bytes
330896 2019-03-31 22:43:08 htkbhtkb No.710 チーム戦 Python3 AC 1272 ms 377 bytes
329492 2019-03-27 21:40:17 htkbhtkb No.798 コレクション Python3 AC 1162 ms 382 bytes
329205 2019-03-26 23:20:02 htkbhtkb No.496 ワープクリスタル (給料日前編) Python3 AC 333 ms 588 bytes
324589 2019-03-17 21:29:37 htkbhtkb No.314 ケンケンパ Python3 AC 338 ms 135 bytes
323212 2019-03-15 21:36:54 htkbhtkb No.797 Noelちゃんとピラミッド Python3 AC 132 ms 878 bytes
323050 2019-03-15 21:25:00 htkbhtkb No.796 well known Python3 AC 56 ms 40 bytes
322970 2019-03-15 21:22:28 htkbhtkb No.795 Restrictions!!!!!!!!!!!!!! Python3 RE
(最新)
--
AC
- 113 bytes
318880 2019-02-23 00:26:25 htkbhtkb No.794 チーム戦 (2) Python3 AC 383 ms 395 bytes
318878 2019-02-23 00:25:13 htkbhtkb No.794 チーム戦 (2) Python3 WA - 393 bytes
318873 2019-02-23 00:22:22 htkbhtkb No.794 チーム戦 (2) Python3 WA - 393 bytes
318733 2019-02-22 22:54:43 htkbhtkb No.793 うし数列 2 Python3 AC 18 ms 319 bytes
318716 2019-02-22 22:50:07 htkbhtkb No.793 うし数列 2 Python3 WA - 317 bytes
318696 2019-02-22 22:39:09 htkbhtkb No.793 うし数列 2 Python3 WA - 311 bytes
318466 2019-02-22 21:46:27 htkbhtkb No.792 真理関数をつくろう Python3 AC 46 ms 342 bytes
318413 2019-02-22 21:39:53 htkbhtkb No.792 真理関数をつくろう Python3 AC 33 ms 346 bytes
318243 2019-02-22 21:22:35 htkbhtkb No.791 うし数列 Python3 AC 16 ms 97 bytes
317716 2019-02-20 23:45:46 htkbhtkb No.790 ちきんの括弧並べ Python3 AC 16 ms 970 bytes
317715 2019-02-20 23:39:08 htkbhtkb No.790 ちきんの括弧並べ Python3 AC 17 ms 130 bytes
317668 2019-02-20 22:07:59 htkbhtkb No.790 ちきんの括弧並べ Python3 AC 15 ms 244 bytes
317460 2019-02-19 20:16:55 htkbhtkb No.599 回文かい PyPy3 AC 247 ms 558 bytes
317459 2019-02-19 20:16:18 htkbhtkb No.599 回文かい Python3 TLE - 558 bytes
317457 2019-02-19 19:51:18 htkbhtkb No.599 回文かい PyPy3 TLE - 302 bytes
317456 2019-02-19 19:50:52 htkbhtkb No.599 回文かい Python3 TLE - 302 bytes
317447 2019-02-19 19:28:10 htkbhtkb No.599 回文かい Python3 WA - 296 bytes
317137 2019-02-18 14:18:16 htkbhtkb No.762 PDCAパス Python3 AC 314 ms 712 bytes
316109 2019-02-11 16:31:56 htkbhtkb No.90 品物の並び替え Python3 AC 20 ms 545 bytes
315687 2019-02-09 14:06:16 htkbhtkb No.190 Dry Wet Moist Python3 AC 382 ms 838 bytes
315684 2019-02-09 14:04:22 htkbhtkb No.190 Dry Wet Moist Python3 WA - 846 bytes
315683 2019-02-09 14:03:42 htkbhtkb No.190 Dry Wet Moist Python3 WA - 832 bytes
315676 2019-02-09 13:39:05 htkbhtkb No.589 Counting Even Python3 AC 17 ms 50 bytes
315664 2019-02-09 12:40:54 htkbhtkb No.3 ビットすごろく Python3 AC 60 ms 537 bytes
315663 2019-02-09 12:40:34 htkbhtkb No.3 ビットすごろく Python3 WA - 534 bytes
315661 2019-02-09 12:33:34 htkbhtkb No.3 ビットすごろく Python3 AC 4236 ms 480 bytes
315660 2019-02-09 12:24:43 htkbhtkb No.3 ビットすごろく Python3 AC 32 ms 546 bytes
315659 2019-02-09 12:20:32 htkbhtkb No.3 ビットすごろく Python3 RE - 440 bytes
315517 2019-02-08 23:31:53 htkbhtkb No.787 Mice and Traitors(ネズミ達と裏切り者) Python3 AC 16 ms 101 bytes
315492 2019-02-08 23:11:04 htkbhtkb No.788 トラックの移動 PyPy3 WA - 1,712 bytes
315486 2019-02-08 23:07:55 htkbhtkb No.788 トラックの移動 PyPy3 WA - 1,743 bytes
315410 2019-02-08 22:24:40 htkbhtkb No.788 トラックの移動 PyPy3 TLE - 1,282 bytes
315406 2019-02-08 22:24:14 htkbhtkb No.788 トラックの移動 Python3 TLE - 1,282 bytes
315280 2019-02-08 21:48:20 htkbhtkb No.786 京都大学の過去問 Python3 AC 17 ms 175 bytes
315215 2019-02-08 21:35:37 htkbhtkb No.785 色食い虫 Python3 AC 20 ms 230 bytes
315181 2019-02-08 21:28:59 htkbhtkb No.784 「,(カンマ)」 Python3 AC 16 ms 426 bytes
315115 2019-02-08 21:13:00 htkbhtkb No.599 回文かい PyPy3 AC 245 ms 715 bytes
315114 2019-02-08 21:09:37 htkbhtkb No.599 回文かい PyPy3 MLE - 760 bytes
検索
結果
言語