kkktym
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
733730 2022-01-23 16:51:50 kkktymkkktym No.177 制作進行の宮森あおいです! C++17 AC 13 ms 8,698 bytes
623918 2021-02-28 22:54:22 kkktymkkktym No.1412 Super Ryuo C++17 AC 2 ms 1,032 bytes
616746 2021-02-12 21:49:23 kkktymkkktym No.1390 Get together C++17 AC 162 ms 2,146 bytes
616650 2021-02-12 21:37:25 kkktymkkktym No.1389 Clumsy Calculation C++17 AC 80 ms 984 bytes
613564 2021-02-05 21:44:56 kkktymkkktym No.1374 Absolute Game C++17 AC 46 ms 1,248 bytes
611539 2021-01-29 23:14:58 kkktymkkktym No.1367 文字列門松 C++17 AC 2 ms 1,088 bytes
611538 2021-01-29 23:14:44 kkktymkkktym No.1367 文字列門松 C++17 CE - 1,089 bytes
611534 2021-01-29 23:13:28 kkktymkkktym No.1367 文字列門松 C++17 WA - 1,078 bytes
611523 2021-01-29 23:10:11 kkktymkkktym No.1366 交換門松列・梅 C++17 AC 3 ms 1,310 bytes
611517 2021-01-29 23:05:07 kkktymkkktym No.1370 置換門松列 C++17 AC 52 ms 3,713 bytes
611491 2021-01-29 22:57:25 kkktymkkktym No.1370 置換門松列 C++17 WA - 3,547 bytes
611483 2021-01-29 22:55:29 kkktymkkktym No.1370 置換門松列 C++17 WA - 3,250 bytes
611363 2021-01-29 22:29:18 kkktymkkktym No.1368 サイクルの中に眠る門松列 C++17 AC 68 ms 1,757 bytes
611270 2021-01-29 22:11:32 kkktymkkktym No.1368 サイクルの中に眠る門松列 C++17 WA - 1,773 bytes
609055 2021-01-22 23:18:07 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 TLE - 3,634 bytes
608963 2021-01-22 23:03:08 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 TLE - 3,550 bytes
608932 2021-01-22 22:56:34 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 WA - 3,555 bytes
608895 2021-01-22 22:50:00 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 WA - 3,574 bytes
608847 2021-01-22 22:44:06 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 TLE - 3,426 bytes
608736 2021-01-22 22:26:49 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 TLE - 2,382 bytes
608711 2021-01-22 22:23:13 kkktymkkktym No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++17 TLE - 2,350 bytes
608422 2021-01-22 21:39:43 kkktymkkktym No.1359 [Zelkova 3rd Tune] 四人セゾン C++17 AC 509 ms 2,454 bytes
608328 2021-01-22 21:31:46 kkktymkkktym No.1362 [Zelkova 8th Tune] Black Sheep C++17 AC 14 ms 1,134 bytes
608257 2021-01-22 21:27:06 kkktymkkktym No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 C++17 AC 104 ms 1,421 bytes
601887 2021-01-09 15:41:33 kkktymkkktym No.1331 Moving Penguin C++17 AC 195 ms 2,437 bytes
601227 2021-01-08 22:32:49 kkktymkkktym No.1330 Multiply or Divide C++17 AC 135 ms 1,587 bytes
601197 2021-01-08 22:29:04 kkktymkkktym No.1330 Multiply or Divide C++17 WA - 1,621 bytes
601160 2021-01-08 22:25:13 kkktymkkktym No.1330 Multiply or Divide C++17 WA - 1,625 bytes
600740 2021-01-08 21:48:51 kkktymkkktym No.1329 Square Sqsq C++17 AC 5 ms 919 bytes
592723 2020-12-13 12:32:30 kkktymkkktym No.1305 Speak of the Devil C++17 AC 2 ms 908 bytes
585781 2020-11-27 22:48:11 kkktymkkktym No.1300 Sum of Inversions C++17 AC 646 ms 5,748 bytes
585646 2020-11-27 22:26:44 kkktymkkktym No.1299 Random Array Score C++17 AC 83 ms 2,133 bytes
585173 2020-11-27 21:36:58 kkktymkkktym No.1298 OR XOR C++17 AC 2 ms 1,320 bytes
584048 2020-11-25 13:47:28 kkktymkkktym No.1238 選抜クラス C++17 AC 1054 ms 2,380 bytes
582125 2020-11-20 23:11:41 kkktymkkktym No.1291 小手調べ C++17 AC 2 ms 1,034 bytes
582119 2020-11-20 23:09:24 kkktymkkktym No.1291 小手調べ C++17 WA - 969 bytes
581401 2020-11-20 13:21:06 kkktymkkktym No.1286 Stone Skipping C++17 AC 2 ms 1,220 bytes
578128 2020-11-10 00:06:34 kkktymkkktym No.636 硬貨の枚数2 C++17 WA - 2,033 bytes
578106 2020-11-09 23:15:23 kkktymkkktym No.825 賢いお買い物 C++17 AC 2 ms 1,204 bytes
578104 2020-11-09 22:55:13 kkktymkkktym No.1015 おつりは要らないです C++17 RE
(最新)
--
AC
- 1,646 bytes
578093 2020-11-09 22:01:42 kkktymkkktym No.1015 おつりは要らないです C++17 WA - 1,887 bytes
577116 2020-11-07 00:51:59 kkktymkkktym No.1283 Extra Fee C++17 AC 314 ms 5,148 bytes
577088 2020-11-07 00:15:47 kkktymkkktym No.1282 Display Elements C++17 AC 228 ms 4,331 bytes
577065 2020-11-07 00:04:23 kkktymkkktym No.1281 Cigarette Distribution C++17 WA - 2,119 bytes
577047 2020-11-06 23:52:10 kkktymkkktym No.1280 Beyond C C++17 AC 102 ms 1,218 bytes
577032 2020-11-06 23:44:34 kkktymkkktym No.1279 Array Battle C++17 AC 18 ms 1,291 bytes
570789 2020-10-23 23:47:55 kkktymkkktym No.1267 Stop and Coin Game C++17 AC 136 ms 1,727 bytes
570782 2020-10-23 23:46:44 kkktymkkktym No.1267 Stop and Coin Game C++17 WA - 1,726 bytes
570763 2020-10-23 23:42:05 kkktymkkktym No.1267 Stop and Coin Game C++17 WA - 1,692 bytes
570748 2020-10-23 23:39:45 kkktymkkktym No.1267 Stop and Coin Game C++17 WA - 1,662 bytes
検索
結果
言語