kyuna
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
475119 2020-05-02 01:09:53 kyunakyuna No.10 +か×か C++14 AC 845 ms 775 bytes
475117 2020-05-02 01:05:00 kyunakyuna No.10 +か×か C++14 RE
(最新)
--
AC
- 775 bytes
475110 2020-05-02 01:00:41 kyunakyuna No.10 +か×か C++14 AC 13 ms 702 bytes
471952 2020-04-28 07:32:30 kyunakyuna No.9 モンスターのレベル上げ C++14 AC 264 ms 831 bytes
471951 2020-04-28 07:30:16 kyunakyuna No.9 モンスターのレベル上げ C++14 AC 437 ms 865 bytes
468743 2020-04-24 08:12:16 kyunakyuna No.6 使いものにならないハッシュ C++14 AC 4 ms 1,041 bytes
468741 2020-04-24 05:51:04 kyunakyuna No.2 素因数ゲーム C++14 AC 2 ms 506 bytes
468740 2020-04-24 05:39:03 kyunakyuna No.1 道のショートカット C++14 AC 3 ms 1,115 bytes
440956 2020-03-08 11:44:34 kyunakyuna No.732 3PrimeCounting C++14 AC 621 ms 1,810 bytes
440936 2020-03-08 10:04:03 kyunakyuna No.732 3PrimeCounting C++14 AC 120 ms 852 bytes
440426 2020-03-07 02:19:33 kyunakyuna No.733 分身並列コーディング C++14 AC 24 ms 1,000 bytes
440425 2020-03-07 02:18:43 kyunakyuna No.733 分身並列コーディング C++14 AC 13 ms 717 bytes
440393 2020-03-07 01:26:49 kyunakyuna No.733 分身並列コーディング C++14 AC 68 ms 844 bytes
440305 2020-03-07 00:04:46 kyunakyuna No.733 分身並列コーディング C++14 AC 187 ms 746 bytes
437303 2020-03-03 07:54:31 kyunakyuna No.82 市松模様 C++14 AC 2 ms 363 bytes
437301 2020-03-03 07:47:39 kyunakyuna No.80 四角形を描こう C++14 AC 2 ms 184 bytes
437300 2020-03-03 07:46:13 kyunakyuna No.80 四角形を描こう C++14 AC 2 ms 235 bytes
435333 2020-02-28 00:02:01 kyunakyuna No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C++14 AC 15 ms 360 bytes
435332 2020-02-27 23:58:52 kyunakyuna No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C++14 AC 15 ms 383 bytes
435330 2020-02-27 23:57:37 kyunakyuna No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C++14 WA - 387 bytes
435132 2020-02-27 10:13:20 kyunakyuna No.77 レンガのピラミッド C++14 AC 2 ms 552 bytes
435109 2020-02-27 07:03:09 kyunakyuna No.348 カゴメカゴメ C++14 AC 496 ms 1,759 bytes
433904 2020-02-24 00:55:28 kyunakyuna No.399 動的な領主 C++14 AC 200 ms 2,300 bytes
426968 2020-02-07 03:52:03 kyunakyuna No.187 中華風 (Hard) C++14 AC 200 ms 2,079 bytes
426953 2020-02-07 01:20:01 kyunakyuna No.186 中華風 (Easy) C++14 AC 2 ms 1,100 bytes
426760 2020-02-06 15:15:58 kyunakyuna No.206 数の積集合を求めるクエリ C++14 AC 1021 ms 474 bytes
426758 2020-02-06 15:04:59 kyunakyuna No.206 数の積集合を求めるクエリ C++14 AC 271 ms 1,683 bytes
414850 2020-01-07 18:05:03 kyunakyuna No.327 アルファベット列 C++14 AC 2 ms 350 bytes
414849 2020-01-07 18:04:17 kyunakyuna No.327 アルファベット列 C++14 WA - 311 bytes
414844 2020-01-07 17:49:22 kyunakyuna No.327 アルファベット列 C++14 AC 2 ms 355 bytes
414843 2020-01-07 17:48:35 kyunakyuna No.327 アルファベット列 C++14 WA - 349 bytes
407777 2019-12-12 14:23:19 kyunakyuna No.186 中華風 (Easy) C++14 AC 1 ms 1,111 bytes
397709 2019-11-12 14:09:35 kyunakyuna No.363 門松サイクル C++14 AC 413 ms 3,476 bytes
397704 2019-11-12 13:33:58 kyunakyuna No.363 門松サイクル C++14 AC 498 ms 3,474 bytes
394077 2019-10-26 18:55:11 kyunakyuna No.807 umg tours C++14 AC 679 ms 1,376 bytes
392878 2019-10-25 20:30:32 kyunakyuna No.807 umg tours C++14 AC 601 ms 1,405 bytes
392795 2019-10-25 15:47:32 kyunakyuna No.468 役に立つ競技プログラミング実践編 C++14 AC 354 ms 1,606 bytes
392789 2019-10-25 15:15:38 kyunakyuna No.468 役に立つ競技プログラミング実践編 C++14 AC 331 ms 2,026 bytes
391995 2019-10-20 15:56:13 kyunakyuna No.848 なかよし旅行 C++14 AC 145 ms 1,500 bytes
391985 2019-10-20 15:41:38 kyunakyuna No.20 砂漠のオアシス C++14 AC 27 ms 1,771 bytes
387464 2019-10-06 21:03:05 kyunakyuna No.877 Range ReLU Query C++14 AC 424 ms 2,144 bytes
387463 2019-10-06 21:02:50 kyunakyuna No.877 Range ReLU Query C++14 CE - 2,118 bytes
387462 2019-10-06 21:01:01 kyunakyuna No.877 Range ReLU Query C++14 WA - 2,122 bytes
387414 2019-10-06 18:41:28 kyunakyuna No.876 Range Compress Query C++14 AC 213 ms 1,502 bytes
387401 2019-10-06 16:34:30 kyunakyuna No.876 Range Compress Query C++14 AC 228 ms 2,054 bytes
387342 2019-10-06 04:35:51 kyunakyuna No.875 Range Mindex Query C++14 CE
(最新)
--
AC
- 1,843 bytes
383367 2019-09-26 03:18:45 kyunakyuna No.421 しろくろチョコレート C++14 AC 8 ms 2,126 bytes
383142 2019-09-25 14:39:35 kyunakyuna No.241 出席番号(1) C++14 AC 2 ms 1,589 bytes
382850 2019-09-24 14:08:45 kyunakyuna No.510 二次漸化式 C++14 AC 631 ms 4,407 bytes
382834 2019-09-24 12:24:53 kyunakyuna No.471 直列回転機 C++14 AC 251 ms 3,062 bytes
検索
結果
言語