mkmkmkmk
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
761084 2022-05-14 16:18:13 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1286 Stone Skipping C++14 AC 2 ms 2,564 bytes
761080 2022-05-14 16:05:34 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1083 余りの余り C++14 AC 2 ms 2,837 bytes
758522 2022-05-06 21:30:52 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1926 Sequence of Remainders C++17 AC 247 ms 2,302 bytes
745199 2022-03-11 22:13:56 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1869 Doubling? C++14 AC 2 ms 2,223 bytes
745185 2022-03-11 22:10:19 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1869 Doubling? C++14 WA - 2,223 bytes
745110 2022-03-11 21:59:22 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1869 Doubling? C++14 WA - 2,063 bytes
745089 2022-03-11 21:57:49 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1869 Doubling? C++14 WA - 2,058 bytes
745083 2022-03-11 21:56:43 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1869 Doubling? C++14 WA - 2,042 bytes
745035 2022-03-11 21:50:39 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1868 Teleporting Cyanmond C++14 AC 51 ms 4,009 bytes
684512 2021-07-30 21:57:00 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1629 Sorting Integers (SUM of M) C++14 AC 244 ms 2,293 bytes
684384 2021-07-30 21:36:47 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1628 Sorting Integers (MAX of M) C++14 AC 2 ms 1,879 bytes
682677 2021-07-23 21:58:27 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1623 三角形の制作 C++14 AC 144 ms 2,358 bytes
682529 2021-07-23 21:26:28 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1622 三角形の面積 C++14 AC 2 ms 1,882 bytes
596185 2020-12-21 18:07:58 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1300 Sum of Inversions C++14 AC 182 ms 4,397 bytes
596184 2020-12-21 18:04:59 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1300 Sum of Inversions C++14 WA - 4,373 bytes
585591 2020-11-27 22:18:58 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1299 Random Array Score C++14 AC 77 ms 1,935 bytes
585042 2020-11-27 21:29:10 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1298 OR XOR C++14 AC 2 ms 1,947 bytes
584987 2020-11-27 21:26:46 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1298 OR XOR C++14 WA - 1,929 bytes
581724 2020-11-20 21:36:32 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1291 小手調べ C++14 AC 2 ms 1,921 bytes
569989 2020-10-23 22:02:49 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1264 010 C++14 AC 2 ms 1,741 bytes
567618 2020-10-16 21:54:23 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1256 連続整数列 C++14 WA
(最新)
--
AC
- 2,166 bytes
564341 2020-10-09 21:46:02 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1250 汝は倍数なりや? C++14 AC 114 ms 1,862 bytes
564303 2020-10-09 21:43:21 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1249 小学校1年生の夢 C++14 AC 2 ms 1,758 bytes
551357 2020-09-11 21:48:15 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1224 I hate Sqrt Inequality C++14 AC 2 ms 1,799 bytes
551334 2020-09-11 21:45:16 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1223 I hate Golf C++14 AC 2 ms 1,743 bytes
542146 2020-08-28 22:08:52 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1199 お菓子配り-2 C++14 AC 404 ms 2,049 bytes
541878 2020-08-28 21:43:22 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1198 お菓子配り-1 C++14 AC 2 ms 2,013 bytes
530527 2020-08-14 22:27:08 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1170 Never Want to Walk C++14 WA - 3,163 bytes
530238 2020-08-14 21:53:30 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1169 Row and Column and Diagonal C++14 AC 25 ms 1,727 bytes
530206 2020-08-14 21:50:06 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1169 Row and Column and Diagonal C++14 WA - 1,723 bytes
510346 2020-07-10 23:46:05 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1110 好きな歌 C++14 AC 444 ms 1,898 bytes
503799 2020-06-27 00:57:24 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1082 XORのXOR C++14 AC 6 ms 1,852 bytes
503788 2020-06-27 00:29:00 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1096 Range Sums C++14 AC 33 ms 1,855 bytes
495686 2020-06-12 21:27:15 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1076 寿司打 C++14 AC 2 ms 1,710 bytes
488767 2020-05-29 22:10:54 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1064 ∪∩∩ / Cup Cap Cap C++14 AC 2 ms 2,154 bytes
488191 2020-05-29 21:27:51 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1063 ルートの計算 / Sqrt Calculation C++14 AC 2 ms 2,090 bytes
488156 2020-05-29 21:25:37 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1063 ルートの計算 / Sqrt Calculation C++14 WA - 2,027 bytes
485687 2020-05-22 22:25:29 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1058 素敵な数 C++14 AC 299 ms 2,195 bytes
485621 2020-05-22 22:13:12 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1058 素敵な数 C++14 WA - 2,038 bytes
485576 2020-05-22 22:07:42 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1058 素敵な数 C++14 WA - 1,989 bytes
479187 2020-05-08 23:16:25 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 AC 2 ms 1,818 bytes
479172 2020-05-08 23:14:21 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 WA - 1,778 bytes
479168 2020-05-08 23:13:40 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 WA - 1,774 bytes
479122 2020-05-08 23:06:15 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 WA - 1,755 bytes
479110 2020-05-08 23:03:45 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 WA - 1,757 bytes
479093 2020-05-08 23:00:50 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1048 Zero (Advanced) C++14 WA - 1,739 bytes
478480 2020-05-08 21:50:52 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1047 Zero (Novice) C++14 AC 2 ms 1,725 bytes
478237 2020-05-08 21:37:31 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1046 Fruits Rush C++14 AC 2 ms 1,830 bytes
478224 2020-05-08 21:36:55 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1046 Fruits Rush C++14 WA - 1,824 bytes
469156 2020-04-24 21:32:26 mkmkmkmkmkmkmkmk No.1033 乱数サイ C++14 AC 2 ms 1,611 bytes
検索
結果
言語